Zasady prowadzenia kancelarii określają właściwe przepisy, między innymi art. 4 ustawy prawo o notariacie, który brzmi następująco:

 

§ 1. Notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię.
§ 2. Notariusz zatrudnia pracowników kancelarii oraz zapewnia warunki lokalowe i wyposażenie kancelarii, stosowne dla notariatu.
§ 3. Kilku notariuszy może prowadzić jedną kancelarię na zasadach spółki cywilnej lub partnerskiej. W takim jednak wypadku każdy z notariuszy dokonuje czynności notarialnych we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność za czynności przez siebie dokonane.

Trzeba pamiętać, że wiele kwestii związanych z prowadzeniem kancelarii regulowane jest przez odpowiednie przepisy wewnętrzne notariatu. Przepisy te dotyczą wszystkich kancelarii, także tych działających we Wrocławiu.