Notariusz Wrocław dokonuje zawsze czynności przewidzianych przez ustawę Prawo o notariacie i inne przepisy.

Do podstawowych czynności notarialnych zaliczamy:

  • spisywanie aktów notarialnych,
  • dokonywanie protestów weksli i czeków,
  • spisywanie protokołów,
  • przyjmowanie w depozyt dokumentów i pieniędzy,
  • wydawanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • poświadczanie podpisu, kopii, albo daty na dokumencie,
  • inne czynności prawem przewidziane.

W formie aktu notarialnego spisuje się dokumenty o znaczeniu fundamentalnym, takie jak umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa spółki, czy też pełnomocnictwo Wrocław.

Protest to specyficzna dość rzadka, ale wciąż niezmiernie doniosła czynność ukierunkowana na prawo wekslowe i czekowe.

Znów protokołem dokonuje się na przykład: złożenia oświadczenie o odrzuceniu spadku, walne zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy) spółki, stwierdzenie niestawiennictwa, ale też zmiana umowy spółki poprzez uchwałę.

W depozyt można złożyć przedmioty wskazane przez prawo i tylko w określonych sytuacjach.

Akty poświadczenia dziedziczenia to bardzo doniosłe dokumenty, praktycznie w całości zastępujące sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

Przed notariuszem można też złożyć podpis na dokumencie, co potwierdzi on właściwą klauzulą, dzięki temu dokument uzyska prawnie doniosłą formę. Taka forma stosowana jest dla niektórych pełnomocnictw, umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, czy też umowy dotyczące czegoś takiego jak zbycie udziałów w spółce z o.o. Poświadczenie podpisu jest bardzo częstą czynnością. Podobnie jest w przypadku poświadczenie kopii.

Niepisaną tradycją jest, że zazwyczaj dla dokonania aktu notarialnego trzeba umówić się nieco wcześniej, tak by dać notariuszowi czas na gruntowne przygotowanie czynności, poprzedzone dokładną analizą przedłożonych przez nas dokumentów. Poświadczenia dokonywane są zazwyczaj względnie na bieżąco (od ręki).

 

You must be logged in to leave a reply.